Het Sarcomen Team van het Amsterdam UMC stelt zich voor

In het Amsterdam UMC werken wij samen in een team van specialisten om u de zorg van de hoogste kwaliteit te geven op het gebied van bot- en weke delentumoren. Wij werken samen in het Sarcomen Team Amsterdam UMC. Wekelijks komt ons team samen en bespreken wij uw verhaal en alle onderzoeken die zijn verricht om zo voor u de best mogelijke behandeling vast te stellen.

Onze specialisten & specialisaties

Orthopedie

Orthopedisch chirurg

Jos Bramer is een specialist in sarcomenbehandelingen en is gepromoveerd in de prognostische en late effecten van osteosarcomen. Hij werkt graag in een multidisciplinaire setting en vindt zorg voor kinderen en hun ouders belangrijk. Hij streeft naar persoonlijk toegepaste zorg en heeft het shared decision making-project ontwikkeld om patiënten en ouders te helpen bij het kiezen van de best passende behandeling. Bramer deelt zijn passie voor het vak graag via onderwijs en vindt dit uitdagend en motiverend.

Orthopedisch chirurg

Gerard Schaap is in Amsterdam opgeleid tot orthopedisch chirurg. Na een brede start aan pathologie is zijn professie langzaam versmald en heeft hij vrijwel zijn gehele carrière gewijd aan de behandeling van bot- en weke delen tumoren waarbij hij naast zijn klinische functies, anderen de kneepjes van het vak leert. Hij is lid van de Commissie voor Beentumoren en voorzitter van de Werkgroep Wekedelen en Bottumoren binnen de Nederlandse Orthopedie Vereniging.

Orthopedisch chirurg

Floortje Verspoor is opgeleid tot orthopedisch chirurg aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens haar opleiding raakte ze al snel geïntrigeerd door oncologische onderwerpen. Na haar afstuderen heeft Dr. Floortje Verspoor zich verder gespecialiseerd in sarcomenzorg. Ze heeft haar expertise op dit gebied verder ontwikkeld op verschillende locaties binnen en buiten Europa.

Verpleegkundig consulent

Joanneke IJzerman is aan de Hogeschool van Amsterdam opgeleid tot verpleegkundige. Na ervaring opgedaan te hebben op diverse verpleegafdelingen is zij sinds 2016 werkzaam als verpleegkundig consulent. Hierbij bewaakt zij de continuïteit van zorg en is het aanspreekpunt voor alle sarcoom patiënten in het gehele zorgproces.

Oncologie

Medisch oncoloog

Jacqueline Tromp is internist-oncoloog in het Amsterdam UMC. Zij behandelt patiënten met sarcomen en patiënten met gynaecologische tumoren. Daarnaast is zij projectleider van het AYA (Adolescent and Young Adult) team in het Amsterdam UMC. Ook neemt Jacqueline deel in het landelijk AYA bestuur. Ze doet studies naar betere begeleiding van AYA’s tijdens en na de behandeling.

Verpleegkundig consulent

Joria Damhuis werkt sinds 2000 in de hematologie en oncologie, waarbij ze haar ervaring en kennis gebruikt om zowel AYA’s (adolescenten en jongvolwassenen) als professionals te verbinden, te coachen en te netwerken om de zorg voor deze fantastische patiëntengroep te verbeteren. Jarenlang vielen ze tussen wal en schip, maar nu wordt erkend dat ze specifieke zorg nodig hebben. Samen met de AYA’s kan Joria kijken naar “wie ben je en wat heb je nodig?” In samenwerking met een groot, divers en gemotiveerd AYA-team kunnen ze dit doel bereiken.

Radiotherapie

Radiotherapeut

Brian Balgobind is radiotherapeut-oncoloog in het Amsterdam UMC. Hij is gespecialiseerd in radiotherapie bij sarcomen en stereotactische radiotherapie van botten en wervels. Daarnaast heeft hij kennis van de nieuwste ontwikkelingen in de radiotherapie zoals online adaptieve radiotherapie en kijkt naar de mogelijkheden van brachytherapie en hyperthermie bij sarcoom patiënten. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de AYA zorg en de rol van radiotherapie.

Radiotherapeut

Laurien Daniëls is radiotherapeut-oncoloog in het Amsterdam UMC. Zij is gespecialiseerd in behandeling met radiotherapie bij sarcomen, hematologische kwaadaardige ziekten en urologische tumoren, met name blaaskanker. Zij is gepromoveerd op de lange termijn gevolgen van behandeling met radiotherapie en kwaliteit van leven, en nauw betrokken bij de late effecten polikliniek. Zij houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek naar late effecten en urologische tumoren, onderwijs en de opleiding van arts-assistenten.

Radiologie & Nucleaire Geneeskunde

Musculoskeletaal radioloog

Robert Hemke is in Amsterdam opgeleid tot musculoskeletaal radioloog. Hij richt zich vrijwel geheel op de beeldvorming van aandoeningen van botten en weke delen. Naast klinische zorg houdt hij zich bezig met wetenschappelijk onderzoek, met daarbij speciale aandacht voor kwantitatieve MRI bij sarcomen en reumatische ziekten.

Musculoskeletaal radioloog

Mario Maas is radioloog. Hij richt zich geheel op de beeldvorming van aandoeningen van botten en weke delen. Naast klinische zorg houdt hij zich bezig met onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Musculoskeletaal radioloog

Frank Smithuis is musculoskeletaal radioloog. Hij richt zich vrijwel geheel op de beeldvorming van aandoeningen van bot en weke delen. Hij is graag onderdeel van het multidisciplinaire sarcomen team, welke zich kenmerkt door een goede samenwerking. Hiernaast houdt hij zich bezig met onderwijs van geneeskunde studenten, arts-assistenten, radiologen en andere specialisten op het gebied van musculoskeletale aandoeningen, waaronder de sarcomenzorg.

Kinderradioloog

Eline Deurloo is in Amsterdam opgeleid tot (kinder)radioloog. Ze houdt zich naast de algemene radiologie bezig met de diagnostiek van tumoren van botten en weke delen bij kinderen en jong volwassenen. Verder is ze betrokken bij de opleiding van arts-assistenten en fellows.

Interventie radioloog

Rob Hurks is als Interventie radioloog opgeleid in o.a. VUmc en AMC en behandelt patiënten met allerlei aandoeningen in het lichaam. Een belangrijke focus is oncologie zoals van het skelet en weke delen. Hierbij heeft hij zich toegelegd op het toepassen van innovatieve en minimaal invasieve technieken en dit gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek en opleiding.

Interventie radioloog

IJsbrand Zijlstra is sinds 2012 werkzaam als interventie radioloog in het Amsterdam UMC en behandelt patiënten met verschillende soorten aandoeningen waaronder die met tumoren aan skelet en weke delen. Verder is hij betrokken bij de opleiding van arts-assistenten en fellows en bij wetenschappelijk onderzoek.

Pathologie

Patholoog

Arjen Cleven is bot en weke delen patholoog en parttime werkzaam in het Amsterdam UMC als patholoog naast zijn aanstelling in UMC Groningen. Hij heeft een specifieke research focus in craniofaciale bottumoren met als doel om nieuwe diagnostische en predictieve markers te onderzoeken. Dit onderzoek verricht hij samen met Pim Schreuder MKA chirurg in Amsterdam UMC. Hij is actief lid van de Nederlandse Commissie voor Beentumoren, voorzitter van het regionale wekedelenpanel Groningen, alsook secretaris Expertisegroep Bot- en Wekedelenpathologie van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie. Naast bot en weke delen pathologie is zijn tweede aandachtsgebied hematopathologie.

Patholoog

Donner is sinds 2021 werkzaam als patholoog bij het Amsterdam UMC, na het afronden van de opleiding pathologie alhier. Donner is bezig zich te specialiseren in de bot- en weke delen pathologie en gynaecopathologie en heeft een speciale interesse in moleculaire technieken (manieren voor het opsporen van oa mutaties in tumoren) en doet hier ook promotie onderzoek in.

Patholoog

Dilara Savci Heijink is patholoog en sinds 2013 werkzaam in het Amsterdam UMC. Zij heeft een specifieke focus op de pathologie van bot- en wekedelentumoren. Ze is een actief lid van de Nederlandse Commissie voor Beentumoren en bekleedt de functie van voorzitter van het regionale wekedelenpanel. Daarnaast is ze de vicevoorzitter binnen de Expertisegroep Bot- en Wekedelenpathologie van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie. Dr. Savci Heijink gelooft sterk in het belang van samenwerking, zowel binnen als buiten de afdeling. Ze erkent dat het aanpakken van complexe problemen, zoals bot- en wekedelentumoren een gezamenlijke inspanning vereist, en zij gaat vol enthousiasme deze uitdaging aan.

Samenwerking

Als het uw zorg ten goede komt, werken wij nauw samen met gespecialiseerde collega’s op andere vlakken binnen de zorg, zoals gynaecologen, wervelkolom specialisten, kaakchirurgen, plastisch chirurgen, hart-longchirurgen, neurochirurgen en revalidatieartsen.

Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiearts

Herman Holtslag is 25 jaar revalidatiearts en betrokken bij de behandeling van patienten met sarcomen. Het houdings- en bewegingsapparaat en veranderingen daarin zijn hem toevertrouwd. Eerder paste hij siliconen applicaties (extern) toe ter verbetering van fibrosering en lymfeproblematiek.

Hoofd-hals chirurgie

Hoofd-hals chirurg

Jeroen Kraak is opgeleid in het Amsterdam UMC tot KNO arts en ronde nadien het hoofd-hals oncologisch fellowship af in het NKI-AvL en Amsterdam UMC. Jeroen heeft een brede interesse in alle hoofd-hals oncologie met een extra focus op onder andere de sarcomen van het hoofd-halsgebied. Hij zet zich in voor het leveren van hoog kwalitatieve, multidisciplinaire zorg voor mensen die getroffen worden door deze complexe maligniteiten.

Longchirurgie

Longchirurg

Chris werkt sinds 2012 met veel plezier als thoracaal chirurg in het Amsterdam UMC. Hij is onderdeel van een enthousiast team. Zijn persoonlijke interesse ligt met name in de complexe thoracale ingrepen, zoals Pancoast tumoren, en de multi-modality behandeling van het longcarcinoom.

Longchirurg

Martijn van Dorp werkt sinds 2022 als thoracaal chirurg in het Amsterdam UMC. Zijn persoonlijke interesse ligt met name in de behandeling van oligometastatische ziekte en in minimaal invasieve chirurgische technieken.

Longchirurg

Davind Heineman werkt sinds 2017 als longchirurg in het Amsterdam UMC. Hij heeft zich gespecialiseerd in zowel open chirurgie als minimaal invasieve chirurgie middels (uniportal) VATS.

Longchirurg

Plastische- en reconstructieve chirurgie

Plastisch chirurg

Matthijs Botman is plastisch chirurg met als aandachtsgebied reconstructies van het steun -en bewegingsapparaat. Zijn interesse in de reconstructieve chirurgie ontstond al vroeg in zijn carrière toen hij als tropenarts in Congo en Tanzania werkte. Naast zijn werk in het Amsterdam UMC zet hij zich ook in voor het verbeteren van chirurgische zorg in landen met weinig gespecialiseerde artsen en beperkte middelen.

Plastisch chirurg

Caroline Driessen is plastisch chirurg met als aandachtsgebied reconstructieve microchirurgie. Hiertoe behoren allerlei reconstructieve technieken waarbij doorbloeding van essentieel belang is voor genezing van het weefsel. Zij werd opgeleid in het Erasmus MC en heeft nadien een fellowship gedaan om zich verder te verdiepen in onder meer hoofd-hals en borst reconstructies. Naast het klinische werk zet ze zich in voor wetenschappelijk onderzoek naar fluorescentie en draagt ze graag bij aan de opleiding van artsen en paramedici.

Plastisch chirurg

Miryam Obdeijn is Plastisch, reconstructief en Handchirurg en opgeleid in het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Zij heeft zich in het Amsterdam UMC gespecialiseerd in de Hand en Pols chirurgie. Haar aandachtsgebieden zijn  kinderen met spasticiteit, topsporters en tumoren van de hand en pols. Daarnaast geeft zij graag onderwijs aan andere disciplines zoals revalidatie artsen, orthopedisch chirurgen en handtherapeuten. Ook is zij plaats vervangend opleider voor de opleiding Plastische Chirurgie in het Amsterdam UMC.

Plastisch chirurg

Plastisch chirurg

Kindergeneeskunde

Kinderarts oncoloog

Floor Abbink is opgeleid tot kinderarts-oncoloog in het LUMC te Leiden. Ze is een echte teamspeler en werkt graag multidisciplinair.  Als ervaren en gedreven clinicus staan de patiënt en zijn of haar ouders bij haar altijd centraal, want samen komen we er altijd uit. Naast patiëntenzorg houdt ze zich bezig met managementtaken en kwaliteit van zorg binnen het Emma Kinderziekenhuis.

Kinderarts oncoloog

Martine Raphael is in Den Haag opgeleid tot kinderarts en in Utrecht tot kinderoncoloog. Als kinderarts voor patiënten met aangeboren bloedvataandoeningen en kinderoncoloog in de shared care is zij vooral op de werkvloer actief. De passie voor het vak deelt zij via onderwijs, maar ook als opleider bij de kindergeneeskunde en via het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Neurochirugie

Neurochirurg

Neurochirurg

Gynaecologie

Gynaecoloog-oncoloog

Annemijn Aarts is opgeleid tot gynaecoloog-oncoloog in het Radboud UMC en het Amsterdam UMC. Zij werkt sinds 2020 in het Amsterdam UMC. Zij behandelt patiënten met gynaecologische kanker, waaronder patiënten met een sarcoom uitgaande van de gynaecologische organen. Haar onderzoek richt zich op patiëntgerichte thema’s zoals het verbeteren van samen beslissen over behandelingen tussen arts en patiënt, en verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten, vooral in de nazorg (dus na de behandeling).

Gynaecoloog-oncoloog

Mignon van Gent is opgeleid tot gynaecoloog-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het Amsterdam UMC en sinds 2018 werkzaam als gynaecoloog-oncoloog in het Amsterdam UMC. Zij behandelt patiënten met gynaecologische kanker, waaronder patiënten met een sarcoom uitgaande van de gynaecologische organen. Haar wetenschappelijk onderzoek richt zich vooral op patiënten met eierstokkanker en baarmoederkanker. Zij maakt deel uit van de landelijke richtlijncommissie voor baarmoederkanker en zit in het bestuur van de archipelago of ovarian cancer (AOCR) wat een landelijke biobank en infrastructuur is ter bevordering van zeldzame gynaecologische kanker. Daarnaast is zij landelijk aanspreekpunt voor fertiliteitsparende behandeling van baarmoederkanker

Gynaecoloog-oncoloog

Gynaecoloog-oncoloog

Stijn Mom is in Groningen opgeleid tot gynaecoloog-oncoloog en sinds 2015 werkzaam in het Amsterdam UMC. Zij behandelt patiënten met gynaecologische kanker, waaronder patiënten met een sarcoom uitgaande van de gynaecologische organen. Haar focus in het onderzoek ligt bij de diagnose en behandeling van patiënten met baarmoederhalskanker en eierstokkanker. Verder maakt zij deel uit van het AYA (Adolescent and Young Adult) team van het Amsterdam UMC. Daarnaast houdt zij zich bezig met de opleiding van gynaecologen.

Gynaecoloog-oncoloog

Ming Tjiong is opgeleid tot gynaecoloog-oncoloog in het Amsterdam UMC. Zij behandelt patiënten met gynaecologische kanker, waaronder patiënten met een sarcoom uitgaande van de gynaecologische organen. Haar interesse in de gynaecologische oncologie gaat verder uit naar HPV gerelateerde (pre-)maligniteiten en de behandeling van het cervixcarcinoom en vulvacarcinoom.

Chirurgie

Gastrointestinaal chirurg

Gastrointestinaal chirurg

Gastrointestinaal chirurg

AYA (Adolescents & Young Adults) platform

Bottumoren en weke delentumoren komen relatief veel voor bij jonge mensen. Het AYA (Adolescents & Young Adults) platform heeft speciale aandacht voor jongvolwassenen die tussen de 18 en 39 jaar voor het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben.