Informatie voor professionals

Het Amsterdam UMC is een van de expertisecentra in Nederland voor de diagnostiek en behandeling van bot- en weke delentumoren. Het Sarcomen Team Amsterdam is een multidisciplinair team van experts op het gebied van sarcomenzorg. Het team bestaat uit medisch oncologen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, orthopedisch chirurgen, en gespecialiseerde verpleegkundigen. Samen streven wij naar het bieden van de best mogelijke zorg aan patiënten met zowel benigne als maligne bot- en wekedelentumoren.

Ons team heeft ruime ervaring in het stellen van een diagnose, het opstellen van een behandelplan en het uitvoeren van de behandeling. Hierbij wordt altijd gestreefd naar een zo optimaal mogelijk behandelresultaat met aandacht voor de kwaliteit van leven van de patiënt.

Het Sarcomen Team Amsterdam UMC werkt nauw samen met andere zorgverleners om de zorg voor patiënten met een sarcoom te optimaliseren. Door onze expertise op het gebied van sarcomenzorg kunnen wij u als zorgprofessionals ondersteunen en adviseren in de behandeling van patiënten met bot- of weke delentumor.

Uw patiënt doorverwijzen of diagnostiek aanvragen

Hier vindt u informatie die nodig is voor u als zorgprofessional om te verwijzen en diagnostiek aan te vragen. Regel dit eenvoudig digitaal via deze website. Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.

Bent u verwijzer en komt u er niet uit?

  • Bel 020 – 566 9111 en vraag naar Joanneke IJzerman, oncologisch verpleegkundig consulent (di, wo, do) of naar de consulent van de orthopedie.

  • Buiten kantooruren: bel 020 – 566 9111 en vraag naar dienstdoende arts van de orthopedie.

of vul het contactformulier in:

Uw patiënt doorverwijzen als

Doorverwijzen als huisarts

Doorverwijzen als specialist

Diagnostiek aanvragen Radiologie & Nucleaire Geneeskunde

Diagnostiek aanvragen Pathologie

Uw patiënt inbrengen in het Multidisciplinair Overleg Sarcomen

Het Multidisciplinair Overleg (MDO) Sarcomen is een wekelijkse bijeenkomst waarin verschillende zorgprofessionals, waaronder orthopeden, oncologen, radiologen, radiotherapeuten, revalidatieartsen en pathologen, gezamenlijk overleggen over de diagnostiek en behandeling van patiënten met sarcomen.

Als zorgprofessional kunt u uw patiënt aanmelden voor bespreking in het MDO Sarcomen. Dit kan door het aanleveren van de benodigde informatie en het indienen van een aanvraag via oncologisch verpleegkundig consulent, Joanneke IJzerman. Tijdens het MDO wordt de situatie van de patiënt besproken en wordt er gezamenlijk een behandelplan opgesteld dat het beste past bij de individuele situatie van de patiënt.

Het MDO Sarcomen is een belangrijk onderdeel van de zorg voor patiënten met bot- en weke delentumoren. Door de multidisciplinaire samenwerking wordt er optimaal gebruikgemaakt van de kennis en expertise van de verschillende zorgprofessionals en wordt er gezamenlijk gestreefd naar de best mogelijke behandeling voor de patiënt. Het MDO Sarcomen is dan ook een waardevol instrument om de zorg voor patiënten met sarcomen te optimaliseren en te verbeteren.

Nederlandse Commissie voor Beentumoren

De Nederlandse Commissie voor Beentumoren adviseert over diagnostiek en de meest optimale behandeling van bot gerelateerde tumoren. Het biedt landelijke consultatie voor deze zeldzame vormen van kanker en dient als een lichtend voorbeeld van expertise delen voor de behandeling van individuele patiënten.

Vanuit het Sarcomen Team Amsterdam UMC hebben Dr. Gerard Schaap (orthopedisch chirurg), Drs. Pim Schreuder (hoofd-hals chirurg), Dr. Robert Hemke (musculoskeletaal radioloog), Dr. Arjen Cleven (patholoog) en Dr. Dilara Savci (patholoog) zitting in de Nederlandse Commissie voor Beentumoren.