Gespecialiseerd in diagnostiek & behandeling

Binnen het Amsterdam UMC, heeft Sarcomen Team Amsterdam zich gespecialiseerd in het diagnosticeren en het behandelen van zowel goedaardige als kwaadaardige bottumoren en wekedelentumoren. Het Sarcomen Team Amsterdam bestaat uit een groep van experts op het gebied van sarcomenzorg, waaronder medisch oncologen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, orthopedisch chirurgen en gespecialiseerde verpleegkundigen.

Met onze ruime ervaring in het stellen van diagnoses, het opstellen van behandelplannen en het uitvoeren van behandelingen, streven wij altijd naar een optimaal behandelresultaat met oog voor de kwaliteit van leven van onze patiënten. Als team zijn we zeer betrokken bij de zorg voor onze patiënten. Wij zetten ons continu in om onze zorg te verbeteren en zijn vooruitstrevend in onze benadering van deze complexe aandoeningen. Naast onze kennis en expertise is onze betrokkenheid ook merkbaar in ons vermogen om patiënten te ondersteunen en gerust te stellen tijdens het gehele zorgtraject. We werken samen met onze patiënten en hun families om een op maat gemaakt zorgplan op te stellen dat aansluit op hun specifieke behoeften en wensen. Onze missie is om onze patiënten met sarcomen de best mogelijke zorg te bieden met aandacht voor behandeluitkomst en kwaliteit van leven. We zijn trots op onze vooruitstrevende benadering en betrokkenheid als team.

AYA kenniscentrum

Het AYA kenniscentrum richt zich op jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar die kanker hebben (gehad). De afkorting AYA staat voor ‘Adolescents & Young Adults’ en verwijst naar deze specifieke leeftijdsgroep. Het kenniscentrum heeft als doel om deze groep patiënten beter te ondersteunen tijdens en na hun behandeling en om hen een stem te geven binnen de kankerzorg.

Jongvolwassenen met kanker hebben vaak te maken met specifieke uitdagingen en problemen. Ze bevinden zich in een fase van hun leven waarin ze veel keuzes maken en belangrijke levenservaringen opdoen, zoals het starten van een studie, het opbouwen van een carrière en het stichten van een gezin. Een diagnose kanker kan deze plannen op losse schroeven zetten en een enorme impact hebben op hun leven. Het AYA team biedt daarom een platform waar jongvolwassenen met kanker informatie en ondersteuning kunnen vinden die specifiek is afgestemd op hun behoeften.

Het AYA kenniscentrum Amsterdam UMC werkt samen met het nationaal AYA zorgnetwerk, verschillende zorginstellingen en patiëntenorganisaties om de belangen van AYA’s binnen de oncologische zorg te behartigen. Voor en met de AYA’s. Zo organiseert het kenniscentrum onder andere informatiebijeenkomsten, workshops en lotgenotencontact.

Het AYA kenniscentrum is een belangrijke aanvulling op de reguliere oncologische zorg. Het zorgt ervoor dat jongvolwassenen met kanker beter ondersteund worden en dat hun specifieke behoeften en uitdagingen serieus worden genomen. En dat ze een goede plek terug vinden in de maatschappij

Ben je AYA en wil je kennismaken of heb je een vraag?
Professional en een vraag of wil je verwijzen?

Mail gerust: aya@amsterdamumc.nl